صفحه اصلی

دنیار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آغاز برداشت گردو از باغات روستای سه چشمه اغاز گردید

امروز سه شنبه 31 شهریور اغاز برداشت گردو از باغات گردو در روستای سه چشمه آغاز گردید این در حالی است که امسال برداشت گردو در روستا 20 روز زودتر اغاز گردیده است شرایط اب وهوایی باعث گردیده که برداشت گردو در روستا زودتر از سالهای دیگر اغاز گردید این در حالی میباشد که میوه درخت کاملا رسیده وموقع برداشت می باشد کشاورزان وباغداران با هماهنگی یکدیگر امروز را آغاز برداشت اعلام کردند وبرداشت را ازباغات گردو اغاز کردند پیش بینی می شود فصل برداشت گردو تا 20 مهر ماه ادامه پیدا کند ونزدیگ به 40 تن محصول از باغات گردو برداشت شود این در حالی است باغات گردو در اثر سرما زدگی امسال با کاهش 30 تنی  گردو مواجعه هستند

 

 

5/5

پست های هفته گذشته

پست های هفته گذشته