صفحه اصلی

دنیار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

متن تبریک روز پرستار

متن تبریک روز پرستار

همه قهرمانان شنل نمی پوشند. بعضی ها کلاه پرستاری می پوشند! روز پرستار بر آن قهرمانان مبارک باد.

////////////

روز پرستار مبارک! لبخند مهربان تو برای شفای تمام بیماری های دنیا کافی است! پس همیشه یک لبخند بزرگ بر لبان خود بنشانید!

////////////

روز پرستار مبارک! از اینکه ساعت های طولانی بدون هیچ شکایتی کار می کنید و با قلب بزرگ خود به نیازمندان کمک می کنید سپاسگزارم.

////////////

پرستاران آسایش، شفقت و مراقبت را حتی بدون نسخه تجویز می‌کنند. روز پرستار مبارک

////////////

متن تبریک روز پرستار رسمی

روز پرستار بر تمام پرستارانی که مانند رزمندگان واقعی در صف اول نبرد علیه بیماری های همه گیر هستند مبارک باد!

////////////

امروز شما و تمام فداکاری هایی را که برای تسلی بیماران و مراقبت از بیماران انجام داده اید، جشن می گیریم. روز پرستار مبارک!

////////////

با تشکر از همه شما برای خدمات عالی شما! عزم شما برای نجات جان ها هرگز بی توجه نمی ماند! پرستاران قهرمانان واقعی هستند.

////////////

می خواهم از صمیم قلب از شما به خاطر مهربانی، همدلی و عشق بی پایان تشکر کنم! روز پرستار مبارک!

////////////

خنکای دستانت را آهسته می‌بخشی به لحظه‌های تب دار بیماران

نبض حیات زیر لطافت انگشتانت چه تند می‌زند

فرشته سپیدپوش!

انگار خدا بیشترین سهم از عشق و محبت را

به قلب مهربان تو بخشیده است

روزت مبارک پرستار قشنگم

////////////

پرستاری، بالی است برای پرواز در آسمان رضایت خدا

خوش به حالت که خداوند از تو راضیست

روزت مبارک

////////////

پرستاری فقط یک هنر نیست بلکه قلب است. پرستاری فقط یک علم نیست، یک وجدان است. روزت مبارک پرستار عزیز…

////////////

متن تبریک روز پرستار به همسر

شما به خاطر یک رزمنده و مراقب بودن شایسته جشن هستید. هفته پرستار مبارک من به تو افتخار می کنم.

////////////

شما همیشه زندگی بیماران را قبل از زندگی خود قرار داده اید. شما بهترین همسر و بهترین پرستار هستید. روز پرستار مبارک!

//////////

متن تبریک روز پرستار به خواهر

روز پرستار بر بامزه ترین و دلسوزترین پرستاری که تا به حال در این دنیا به دنیا آمده است مبارک باد. تو فرشته ای به شکل انسانی خواهر عزیزم.

////////////

حتی یک لمس، یک لبخند یا کوچکترین مراقبت، قدرت تغییر زندگی را دارد. و شما این قدرت را در اختیار دارید.

////////////

متن تبریک روز پرستار کوتاه

تو امید را در ما شعله ور می کنی و با عنایت و خدمات خود جهان را روشن می کنی. روز پرستار مبارک!

////////////

عزیزم، تو آتش امید را در تاریکی ناامیدی افروختی و جهان ما را به نور و عشق روشن کردی. روز پرستار مبارک!

////////////

از شما برای اینکه یک مبارز واقعی هستید متشکرم! دنیا به خاطر شما شادتر و سالم تر است!

////////////

یک پرستار همیشه به ما امید می دهد، فرشته ای با گوشی پزشکی.

5/5

پست های هفته گذشته

پست های هفته گذشته